Kvalitet

Hos oss på Radius Machining börjar kvalitetstänkandet redan i våra kundkontakter. Kvaliteten på detaljer som levereras från vår fabrik är mycket viktig för oss. Företaget har ISO 9001 kvalitets- och ISO 14001 miljöcertifikat.

Alla detaljer som levereras från fabriken har genomgått en kvalitetskontroll från inkommande råmaterial till färdiga partier. Företaget använder ett Monitor ERP affärssystem som ger en bra översikt av och heltäckande information om hela produktionscykeln.

ISO9001+ISO14001monitor-logo-erp-grad-4-color

Kvalitetsmätning

Företagets kvalitetskrav utgör grunden för såväl mätrapporter som för kontrollurval utgåendes från produktionsvolymen.

Alla mätredskap som används för kvalitetskontroller genomgår regelbunden service och besiktning hos Meteroserts certifieringscenter.
Metrosert